20o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ενόψει του 20ου Επιστημονικού Συνεδρίου του, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων  συμμετείχε σε τρεις προσυνεδριακές εκδηλώσεις:

Untitled 1

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Mε την ευγενική συνεισφορά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016, σε αίθουσα του ΤΕΕ (Νίκης 4, 8ος όροφος), κλειστή Συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού με θέμα:

«Το κράτος δεν αλλάζει! Το αναπτυξιακό φαινόμενο της Ελλάδας και ιδιαίτερα της ελληνικής περιφέρειας»

Επιχειρήθηκε η προοπτική διερεύνηση του αναπτυξιακού φαινομένου στη χώρα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια, με επικρατούσες τις χαρακτηριστικές ιδιότητες της Ελλάδας της μεγάλης ύφεσης. Τι ξεπερνάει το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και ιδιαίτερα τη θεσμική ανεπάρκεια/αναποτελεσματικότητα και επιφέρει ανάπτυξη;

Αναγγελία Εκδήλωσης

Τοποθετήσεις

Σύνοψη

Untitled 1

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού, με την ευγενική συνεισφορά του Alkyon Resort Ηotel & SPA που φιλικά τη φιλοξένησε στο Βραχάτι Κορινθίας, τo Σάββατο, 1 Απριλίου 2017, με θέμα:

«Νέα τοπικοποίηση: Η διαχείριση του προορισμού στη νέα τουριστική οικονομία»

Η τουριστική οικονομία διαφαίνεται ως η πλεονεκτικότερη, η πλέον ενδιαφέρουσα και καταρχήν θεμιτή, σε μια προοπτική τοπικοποίησης, έχοντας ήδη εξελίξει ίσως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο του σύγχρονου marketing, κι αυτό είναι η διαχείριση του προορισμού, με διαθεματικές συνεργασίες (πολιτιστικού, γαστρονομικού, φυσιολατρικού κ.ο.κ. τουρισμού) σε τοπικό επίπεδο για ένα πλήθος περιοχών (βλέπετε και σχετική αναφορά στη σύνοψη της 1ης προσυνεδριακής συζήτησης του ΣΕΠ). Τι αναδεικνύει και προάγει την τοπικότητα ως συντελεστή αξίας; Ποιοι διασφαλίζουν την τοπικότητα και ποιοι καλούνται ν΄αρκεστούν στο να γνωρίζουνν΄αναγνωρίζουν και να μην καταστρέφουν την αξία της;  

Αναγγελία Εκδήλωσης

Παρουσιάσεις

Σύνοψη

Untitled 1

ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

5η Ετήσια Συνάντηση του Ιδρύματος Τοπικής Ανάπτυξης «Θωμάς κ΄​ ​Αφροδίτη Παπανίκος» (ΙΤΑΘΑΠ) στα Σαρδίνια της Ακαρνανίας, την Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017, με θέμα:

«Το μέλλον του χωριού στο παγκόσμιο περιβάλλον: Διεθνείς εμπειρίες και εκτιμήσεις»

Πρόγραμμα​

Δελτίο Τύπου Αναγγελίας

Δελτίο Τύπου Πραγματοποίησης Παρουσιάσεις

Untitled 1

 untitled                                                       Σ.Ε.Π. ΕΙΚΟΝΑ

Η ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ κ΄ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
του ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
και
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ

Συνδιοργάνωσαν το
20ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ
στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα, 4-5 Ιουνίου 2018

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΚΑΜΠΗ: ΜΕΤΑ-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΝΕΟΣ ΤΟΠΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

REGIONS AT A TURNING POINT: POST-DIGITAL COMMUNITIES, NEW REGIONALISM AND RE-NATIONALISATION–SUSTAINABLE DEVELOPMENT IMPLICATIONS

 Σκοπός του Συνεδρίου:

Κατά το προηγούμενο, το 19ο, Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ) αναδείχθηκε ότι σ’ επιστημονικό επίπεδο έχει ωριμάσει το αίτημα θέσμισης και στη χώρα μας μιας διαλεκτικής σχέσης της περιφερειακής ανάπτυξης με τη διοικητική αποκέντρωση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Σ’ αντιδιαστολή, αναγνωρίστηκε ότι η αντιπροσώπευση, η συμμετοχή κι η διαβούλευση, σ’ όλα τα στάδια του περιφερειακού προγραμματισμού, του σχεδιασμού και των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, έχουν ατονήσει κατά τη μεγάλη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο, καθιστώντας αλληλένδετες την ύφεση, την αναπτυξιακή αδυναμία και την πολιτική (θεσμική) αδυναμία της κοινωνίας. Μπορεί λοιπόν να λεχθεί ότι η περιφερειακή ιδέα στη χώρα μας βρίσκεται σε μια καμπή, σ’ ένα σημείο αβεβαιότητας. Όχι όμως μόνο εξ αυτών των λόγων κι όχι μόνο στη χώρα μας.

Μ’ επίκεντρο την Ευρώπη, η περιφέρεια αλλάζει, μεταβαίνοντας σε μια άλλη περίοδο (στην εποχή της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης με κυρίαρχες μετα-ψηφιακές κοινότητες) ή κατάσταση (ενός νέου τοπικισμού αλλά και επανεθνικοποίησης), υπό τις έντονες εξελικτικές πιέσεις του ευρύτερου τεχνικοοικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Τις πιέσεις αυτές κλήθηκε ν΄ αναγνωρίσει και να συζητήσει η επιστημονική μας κοινότητα στο 20ο Συνέδριο, κι επιπλέον να συμβάλλει στη διερεύνηση των επιπτώσεών τους και τελικά της προοπτικής της περιφερειακής ιδέας (του νέου, ενδεχομένως, ρόλου της περιφέρειας) τόσο σ’ Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στη χώρα μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠ

Ο Πρόεδρος

Δρ Λάμπρος Απ. Πυργιώτης

1η Ανακοίνωση

2η Ανακοίνωση

Αφίσα

Πρόγραμμα Πραγματοποίησης

Κείμενα Επιστημονικών Εισηγήσεων

Παρουσιάσεις

Advertisement